Koncert Mario Jarib Diaz Ochoa
Kaplica zboru w Bielsku-Białej przy ulicy Jana Kochanowskiego 2

Witaj!

W aktualnościach znajdziesz najnowsze sprawozdania z wydarzeń w naszym zborze. Zapraszamy także do wysłuchania wykładów oraz kazań, zachęcamy również do odwiedzenia sekcji z książkami. W razie pytań poniżej podane są dane kontaktowe.

Zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
ul. Kochanowskiego 2
43-316 Bielsko-Biała

Telefon +48 33 810 51 58 lub 791 001 230
E-mail: sobkowiak@maranatha.pl

Ostatnio

Zbór Adwentystów w Bielsku-Białej

  • Wykłady i kazania

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed blandit massa vel mauris sollicitudin dignissim….

  • Biblioteka zborowa

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed blandit massa vel mauris sollicitudin dignissim….

  • Klub zdrowia

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed blandit massa vel mauris sollicitudin dignissim….

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego (KADS) to kościół chrześcijański wywodzący się z grona wyznań protestanckich, powstały w wyniku przebudzenia adwentowego, jakie nastąpiło w pierwszej połowie XIX wieku na terenie Ameryki Północnej. Początki Kościoła w Polsce datowane są na rok 1888. KADS opiera się na wierze, że Pismo Święte jest natchnionym Słowem Bożym oraz jedyną i nieomylną regułą wiary i postępowania chrześcijanina.

Lekcje Biblijne w Szkole Sobotniej

Zapraszamy do wspólnego studiowania Słowa Bożego w Szkole Sobotniej. Twoje słowo jest lampą dla moich kroków i światłem na mojej ścieżce (Ps 119,105).

 

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął ale miał żywot wieczny.          

                                                                                                            Jan 3,16

Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie.

                                                                                                              Łuk 9,23

A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego.

                                                                                                             Rz 15,13