Bazylika na Świętej Górze

Bazylika na Świętej Górze

Bazylikę na Świętej Górze ufundował Adam Konarzewski. Jego założeniem głównym było nie tylkoPeleryna nadruki po prostu zbudowanie kościoła, ale przede wszystkim chodziło mu o to, żeby zaprojektować obiekt sakralny będący jak najbardziej podobny do krakowskiej świątyni pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła. Prace nad obiektem były realizowane przez lata końcowe jego żywota, a po jego śmierci działalnością rozpoczętą przez Konarzewskiego zajęła się jego żona – Zofia z rodu Opalińskich, za życia której bazylia znajdująca się na Świętej Górze została wybudowana.
Zofia Opalińska zdecydowała się na pewną zmianę projektu stanowiącego koncept zaakceptowany pierwotnie przez jej męża Adama Konarzewskiego. Wszystko to zrodziło się wraz z odwiedzeniem Włoch, gdzie tamtejsze wpływy kulturowe wywarły na niej tak duże wrażenie, że bez wahania postanowiła wprowadzić istotne modyfikacje. Generalnie bazylia ulokowana na Świętej Górze znajduje się na wzgórzu usytuowanym pod Gostyniem. Stanowi ona replikę wenecką Santa Maria della Salute. Cechą charakteryzującą obiekt jest jej nietuzinkowy kształt, albowiem świątynia powstała na planie okręgu. Bazylika zwieńczona jest też wielką kopułą. Kopuła ta ma średnicę wynoszącą siedemnaście metrów, a jejmaterace Gdańsk wysokość przekracza poziom pięćdziesięciu metrów. Na Świętej Górze, od samego początku istnienia świątyni roztaczany jest kult Matki Bożej. Dzieło sakralne jakim bazylika niewątpliwie jest udało się ukończyć ostatecznie w roku 1698, z kolei w roku 1675 zaczęto pierwsze roboty nad budynkiem.
Autor: okna gdynia