Katedra gnieźnieńska – perła wśród polskich kościołów

Katedra gnieźnieńska – perła wśród polskich kościołów

Katedrę w Gnieźnie uznaje się za matkę wszystkich polskich obiektów sakralnych. Wybudowana stulecia temu na Wzgórzu Lecha świątynia stworzona została jako nawiązanie d architektury francuskich katedr. Istnieje od czternastegoproducent nakrętek stulecia, stanowiąc czwartą tego rodzaju budowlę, osadzoną dokładnie w takim nurcie architektonicznym.
Pierwsza katedra idealnie odwzorowująca styl francuski w architekturze sakralnej pojawiła się na terenie naszego kraju już w dziewiątym wieku. Wtedy to zbudował ją Mieszko I. Był to budynek powstały na planie krzyża, a po śmierci jego małżonki Dobrawy tam stworzono ich rodzinną mogiłę. Warto wspomnieć także, że z czasem obiekt w pierwszej odsłonie został przebudowany przez Bolesława Chrobrego. W nim zorganizowano również uroczystość pogrzebową świętego Wojciecha. Wewnątrz złożono trumnę wykonaną w całości ze srebra, w której ukryto relikwie. W obecnej katedrze także znalazła ona swoje miejsce. Na przestrzeni kolejnych stuleci świątynia przeżywała liczne wzloty i upadki, a po kilku pożarach, jakich doświadczyła, nadano jej form barokowych. Ponadto, katedra zyskała także cechy klasycystyczne i w takim wymiarze funkcjonowała do okresu drugiej wojny światowej. Po niej natomiast ponownie nawiązanohologram na kartę parkingową do stylu gotyckiego.
Cechą szczególną katedry gnieźnieńskiej okazuje się omurowanie, jakie liczą ponad osiemdziesiąt metrów, a na szczycie znajdują się eleganckie wieżyczki, które zakończone są pokaźnymi hełmami w stylu barokowym. Obiekt otoczony jest wieńcem czternastu kaplic, znajdujących się dookoła naw bocznych i nawy głównej.
Autor: konserwacja platform