Katedra gnieźnieńska – perła wśród polskich kościołów

Katedra gnieźnieńska – perła wśród polskich kościołów

Katedrę w Gnieźnie uznaje się za matkę wszystkich polskich obiektów sakralnych. Wybudowana stulecia temu na Wzgórzu Lecha świątynia stworzona została jako nawiązanie d architektury francuskich katedr. Istnieje od czternastegoNo Yellow stulecia, stanowiąc czwartą tego rodzaju budowlę, osadzoną dokładnie w takim nurcie architektonicznym.
Pierwsza katedra idealnie odwzorowująca styl francuski w architekturze sakralnej pojawiła się na terenie naszego kraju już w dziewiątym wieku. Wtedy to zbudował ją Mieszko I. Był to budynek powstały na planie krzyża, a po śmierci jego małżonki Dobrawy tam stworzono ich rodzinną mogiłę. Warto wspomnieć także, że z czasem obiekt w pierwszej odsłonie został przebudowany przez Bolesława Chrobrego. W nim zorganizowano również uroczystość pogrzebową świętego Wojciecha. Wewnątrz złożono trumnę wykonaną w całości ze srebra, w której ukryto relikwie. W obecnej katedrze także znalazła ona swoje miejsce. Na przestrzeni kolejnych stuleci świątynia przeżywała liczne wzloty i upadki, a po kilku pożarach, jakich doświadczyła, nadano jej form barokowych. Ponadto, katedra zyskała także cechy klasycystyczne i w takim wymiarze funkcjonowała do okresu drugiej wojny światowej. Po niej natomiast ponownie nawiązanohotel szczawnik oferta do stylu gotyckiego.
Cechą szczególną katedry gnieźnieńskiej okazuje się omurowanie, jakie liczą ponad osiemdziesiąt metrów, a na szczycie znajdują się eleganckie wieżyczki, które zakończone są pokaźnymi hełmami w stylu barokowym. Obiekt otoczony jest wieńcem czternastu kaplic, znajdujących się dookoła naw bocznych i nawy głównej.
Autor: konserwacja platform