Katedra na Wawelu – jeden z najważniejszych obiektów sakralnych

Katedra na Wawelu – jeden z najważniejszych obiektów sakralnych

Katedra na Wawelu to miejsce, które trzeba zwiedzić chociażby raz w życiu. Jest to zabytek polskiej architektury nie bez powodu rozsławiony na cały kraj. To perła kultury. W katedrze przebiegło blisko czterdzieści uroczystości koronacyjnych najważniejszych polskich królów oraz królowych. Pierwszym ważnym wydarzeniem była koronacja Władysława Łokietka jaka odbyła się w roku 1320. Wszyscy istotni polscy władcy zostali w niej pochowani i spoczywają do dziś.
Krypty kościoła to miejsce, gdzie znajdują się ciała bohaterów narodowych, a zwłaszcza Józefa Piłsudskiego oraz Tadeusza Kościuszki. Jest też osobna krypta przeznaczona dla najbardziej znamienitych wieszczów polskich, w tym Adama Mickiewicza oraz Juliusza Słowackiego. Jako Ołtarz Ojczyzny nazywa się natomiast grób świętego Stanisława będący miejscem kultu. To także symbol polskiej niepodległości. Niestety nie wiadomo dokładnie jak prezentował się niegdyś pierwszy budynek kościelny na Wawelu. Wiadomo tylko, że pierwszy z obiektów datuje się na rok 1000, a więc pojawił się on zaraz po tym jak ustanowione zostało biskupstwo krakowskie. Tkaniny trudnopalne Na przełomie wieków jedenastego oraz dwunastego stworzona została katedra romańska, a po niej zachowała się krypta świętego Leonarda. Jest także pozostałość w postaci dolnej wieży Srebrnych Dzwonów. Na pewno warto wyszczególnić czternastowieczną bazylikę zbudowaną z trzech naw, która jest świątynią w stylu typowo gotyckim, posiadająca nawę poprzeczną czyli transept. Przez stulecia Katedra na Wawelu była regularnie rozbudowywana, a na chwilę obecną jest przy niej łącznie dziewiętnaście kaplic gotyckich, w tym renesansowych.
Autor: okna Gdańsk