Sulejów i jego klasztorny kościół

Sulejów i jego klasztorny kościół

Do miejsc wartych odwiedzenia na terenie naszego kraju zaliczyć należy z powodówFirma budowlana mazowieckie czysto historycznych Sulejów. Ta często mało znana i słabo rozpowszechniona miejscowość na obszarze Polski jest przez maniaków historii bardzo dobrze rozpoznawana na tle innych zabytkowych regionów i rejonów przede wszystkim z tego względu, że Sulejów to dawne cysterskie opactwo. W swej kategorii jest to najlepiej zachowany obiekt warowny w naszych granicach.


Zdaniem historyków, opactwo to powstało według pewnej legendy. Mawiano, że kiedyś Kazimierz II Sprawiedliwy polował w okolicy puszczy znajdującej się niedaleko dzisiejszego zespołu klasztornego na terenie Sulejowa. Biegł za jeleniem i wtedy oddzielił się od swych towarzyszy a następnie w trakcie poszukiwania drogi usłyszał głos wołający z nieba – stwórz kościół. Spełniając wolę boską, Kazimierz II Sprawiedliwy stworzył przepiękną i okazałą świątynię, przyczyniając się do założenia opactwa, które po dziś dzień stanowi jeden z najważniejszych zabytków sakralnych w Polsce.
Mediclean MC 210 5 L Na terenie Sulejowa znajduje się Kościół pod wezwaniem świętego Tomasza Kantuaryjskiego. Powstał on w pierwszej połowie trzynastego stulecia. Do jego wykonania skorzystano z naturalnego surowca jakim jest piaskowiec szydłowiecki- wysokiej jakości naturalny materiał. Na kapitularzu kościelnym zaś widnieje sklepienie krzyżowo-żebrowe, w nim zaś są cztery przęsła znajdujące się na pojedynczej kolumnie. Budowla generalnie wyróżniana jest jako jedna z najbardziej kreatywnych w kraju.
Autor: Wynajem kamperów